'Wij als WaterWerkers zijn het van harte eens met de visie dat je zelfvertrouwen in eigen hand hebt.'

Ontmoet René Wingelaar

 

100% Zelfvertrouwen

Ik geef je 100% zelfvertrouwen’. Met deze woorden kreeg ik van collega-trainer/coach en auteur Frank Schaper zijn nieuwste boek. Het is echt een ‘weggeefboekje’ vertelde hij erbij, want wat is er mooier om te krijgen dan 100% zelfvertrouwen!? Het lijkt op een contradictio in terminis, maar dat is het naar mijn mening zeker niet.

 

In 100% zelfvertrouwen laat de auteur je zien en ervaren dat zelfvertrouwen iets is wat bij jou hoort, wat je zelf hebt te onderhouden en op te bouwen mocht je zelfvertrouwen onder de 100% zitten. Kan ik jou dan zelfvertrouwen geven? En nog wel 100%? In zekere zin wel, zo houdt de auteur je voor als conclusie van het boek.
Frank werkt met aansprekende voorbeelden van topsporters en andere bekende en ook onbekende Nederlanders om uit te leggen hoe je zelfvertrouwen kwijtraakt, terug krijgt en onderhoudt. Hij laat op een duidelijke manier zien hoe mensen hun zelfvertrouwen kwijtraken door het van zich af te laten nemen, of door het zelf weg te geven. Bewust of onbewust, vanwege gedrag of houding van een ander.
De keerzijde is dan automatisch dat je zelfvertrouwen kan herwinnen, herpakken of terug vinden. Ook nu weer door Frank met goede voorbeelden en technieken onderbouwd, zodat het boekje ook een ‘doeboekje’ is om zelf mee te kunnen werken.

 

Wij als WaterWerkers zijn het van harte eens met de visie dat je zelfvertrouwen in eigen hand hebt. Als je dicht bij je persoonlijke missie, je kwaliteiten en je talenten staat, daar eigenaarschap over neemt, dan sta je in je kracht. Je hebt veerkracht en zelfvertrouwen. Je verstaat de kunst om het zelfvertrouwen te onderhouden.
Als je daarbij in je kwaliteiten wordt aangemoedigd door mensen vanuit je omgeving, dan groeit je zelfvertrouwen. Hetzelfde geldt als je zelf andere mensen aanmoedigt om hun kwaliteiten te gebruiken en verder in te zetten. Ga je op deze manier met elkaar om in eerlijkheid en respect, dan ‘geef’ je zelfvertrouwen. Misschien zelfs 100%!

 

René Wingelaar

100% Zelfvertrouwen, door Frank Schaper. ISBN 978 90 5594 0288