Leven en werken vanuit onafhankelijkheid in verbondenheid is dé uitdaging ......Ontmoet Marjo Klaver


Zoek de kracht en het talent binnen jezelf en je voert de regie over je leven!.


Ontmoet Jan Bakker


Vanuit verbinding met jezelf en anderen in eigen kracht!

 

'Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een crisis’,

De wereld getunneld

Binnen onze westerse samenleving lijden wij aan tunnelvisie. In sommige lovenswaardige kwaliteiten zijn wij helemaal doorgeschoten. Ik heb het dan over zaken zoals presteren, winnen, calculerend zijn, en succesvol moeten zijn. Bij mij blijft deze constatering levensvragen oproepen waarop het enige effectieve antwoord is: kijk naar jezelf, Diana. Wat wil jij dat jouw bijdrage is?

Maar vragen zoals: ‘leidt winst voor de ene niet automatisch tot verlies voor de ander’? Of: ’leidt teveel hechten aan het materiële leven niet onherroepelijk tot het verwaarlozen van het geestelijke leven’, zullen me altijd wel blijven intrigeren.
Onlangs heb ik de rapportage van Joris Luyendijk gezien over het functioneren van de bankierswereld. Een bejubelde en ontzagwekkende wereld vol knappe koppen waar het -nog meer dan om het grote geld- lijkt te gaan om ‘koste wat het kost de beste willen zijn’.

Het grof geld verdienen om je leven te bekostigen, is op dat moment allang bijzaak geworden. Want wanneer kun je dat nog uitgeven? Het twintig uur per etmaal bezig zijn met presteren en winnen, blijkt uiteindelijk alleen nog maar meer prestatiedrang en winnaarsmentaliteit aan te wakkeren. De winnaars van het spel worden de verliezers van zichzelf.

Het tunneltje wordt almaar smaller


Aangezet door het woord vernieuwing heb ik de afgelopen tijd ook het boek gelezen ‘Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een crisis’, van Paul de Blot, hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode. Achteraf zijn mijn verwachtingen maar deels uitgekomen.
Het vernieuwende gehalte in het boek, viel mij in ieder geval tegen. Daarnaast weet ik nooit zo wat ik met het woord crisis moet. Ik ervaar ‘hetgeen schijnbaar beleefd wordt als een crisis’ vooral als een mogelijkheid tot herbezinning op onze eenzijdige en daarom duale waardering van werken en leven.
Eenzijdig omdat wij bovenal angstvallig proberen deze wondere wereld met ons verstand te modelleren. De toekomst naar onze hand te zetten. Koerszettend naar nog meer economische groei en welvaart! Maar gelukkig gaat dat ook wel eens mis en kan een crisis ons weer herinneren aan wat we echt belangrijk vinden. Datgene waar ons hart intenser van gaat kloppen. Wie we willen zijn en waaraan we willen bijdragen. Privé en beroepsmatig.

Het tunneltje opent zich

Paul de Blot trekt overigens een grote parallel tussen een organisatie en een gezin. Het woord gezin roept synoniemen op zoals warm nest, veilige haven, vertrouwen, samenwerken en tegelijkertijd jezelf mogen zijn. Maar met evenveel recht kunnen we een gezin ook zien als een economische entiteit. Want zonder geld, geen bestaansrecht.
Kunnen organisaties dan niet veel leren van deze non-dualiteit? Volgens mij zijn we dat aan het (her)ontdekken. Is het niet juist verrijkend onze steeds maar verdergaande kennis aan te vullen met ons intuďtief vermogen?
Niet alleen te investeren in vandaag en morgen, maar tegelijkertijd ook al durven te kiezen voor het belang van het volgende decennium? Gewoon doen wat er gedaan moet worden, in plaats van allemaal aan het roer willen staan? Het algemeen belang wat vaker laten prevaleren boven het individuele belang?

Kortom: wat minder ‘ik’ en weer wat meer ‘wij’, minder ‘nu’ en meer ‘toekomst’. Valt dit eigenlijk nog wel te rijmen met zelfgerichte stokpaardjes over zelfontplooiing, de drang naar onafhankelijkheid en eigen keuzes (mogen) maken?
Dat wordt wel erg lastig wanneer je persoonlijke ontdekkingsreis bij deze stations stopt. Dan bestaat een grote kans op weliswaar een gegroeid zelfbesef, maar ook op een ‘dikker ik’. Maar volgens mij gaat onze ontdekkingsreis gewoon verder en is het zelfbewustzijn alleen een tussenstation. Want om echt samen te werken hebben we ook een gezamenlijk denken nodig. Dit vraagt om ‘jij en ik’; empathie, openheid, afhankelijk durven zijn, willen delen, en de dialoog opzoeken.

De wereld ontvouwt zich.

Diana Huijten

Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een crisis’, door Paul de Blot. EAN: 9789089800237