Ik nodig je van harte uit om de andere kant van het gelijk op te zoeken.

Ontmoet René Wingelaar

 

De andere kant van het gelijk

De Amerikaanse psycholoog Ken Wilber (1949) laat in zijn boek ‘Zonder grenzen’ (1997) zien dat alles in het leven bestaat uit tegenstellingen. Er is geen buiten zonder binnen, geen zwart zonder wit, boven zonder beneden of hoog tegenover laag. Tegenstellingen die vanuit de ratio zijn te beredeneren en bestaan uit ‘feiten’.
Onze sociaal en esthetische waarden worden ook altijd uitgedrukt in tegenstellingen: sterk tegenover zwak, intelligent tegenover dom, succes tegenover falen, een juiste beslissing tegenover een onjuiste beslissing, gelijk tegenover geluk.

Deze tegenstellingen zijn niet vanuit de ratio te beredeneren, maar zijn sterk afhankelijk van de waarden van mensen of groepen van mensen. Een hoog IQ zal in de westerse cultuur snel het predicaat ‘intelligent’ krijgen, omdat in de westerse wereld de economische principes gebaseerd zijn vanuit IQ-denken en leren vanuit ratio als belangrijk wordt gezien. In de boeddhistische cultuur zal iemand met een goed ontwikkelde EQ en SQ juist als intelligent worden gezien.

De tegenstelling tussen rijk en arm lijkt een rationeel te benaderen tegenstelling. Vanuit de westerse economische cultuur zal de tegenstelling geheel anders worden uitgelegd dan vanuit de oosterse spirituele cultuur. Niets ‘feiten’, maar een cultureel bepaalde norm die op verschillende plaatsen op de wereld anders uitgelegd zal worden.

Wat is dan ‘gelijk hebben’. Hebben we niet allemaal gelijk, ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief? Hoeveel energie besteed jij aan ‘gelijk krijgen’? Jouw standpunt er doorheen proberen te drukken en de ander te overtuigen van jouw gelijk. Met welk doel?
Ik zie mensen dagelijks vast zitten in ‘gelijk krijgen’. Zij zitten compleet vast in hun eigen paradigma, en zijn tot bijzonder weinig reflectie en loslaten in staat. Er gaat zoveel energie zitten in het gelijk krijgen, dat hun geluk bijzonder ver is te zoeken. Als je vraagt of zij hun werk leuk vinden en of zij gelukkig zijn hoor ik meestal eerst een grote zucht van vermoeidheid. En daarna een groot verhaal om het gelijk aan te tonen dat ze best wel gelukkig zijn.

Bedenk dat iedereen gelijk heeft vanuit zijn/haar eigen paradigma. Wat voor een vreugde kan het dan geven om in dialoog elkaars paradigma te bespreken, in plaats van jouw gelijk proberen over te brengen op het gelijk van de ander. In de dialoog sta je open om te luisteren naar de ander en ook te kunnen groeien in je eigen ontwikkeling door de kennis en het inzicht van de ander. Ga je in discussie over jouw gelijk, dan sluit je jezelf af om te luisteren naar de ander. Je stopt daarmee je eigen ontwikkeling, want in een discussie is het onmogelijk om goed te kunnen luisteren naar hetgeen de ander nu werkelijk zegt.

Deze goed nieuws brief gaat over kanteldenken, de andere kant van het denken opzoeken. Het kanteldenken bij gelijk is voor mij geluk. Dingen doen die je inspireren, je energie geven en je zoveel als mogelijk in de flow houden. Open staan voor de mening van een ander, om zo je eigen ontwikkeling verder te kunnen voeden. Je aandacht richten op gelukkig kunnen zijn. Je geluk voeden! Ik nodig je van harte uit om de andere kant van het gelijk op te zoeken, jouw ‘gelijk’ los te laten en te kanteldenken naar GELUK!

 

Hartelijke groet,
René Wingelaar