'Leven en carrière liggen heel dichtbij elkaar. Het zijn geen twee aparte werelden, maar raken elkaar in jouw kern.'

Ontmoet Marjo Klaver

De Paradox van carrière.

Een carrière is als het leven. Vol met paradoxen. Een paradox is het schijnbare tegenstrijdige, het ongerijmde, het tegengestelde dat bij nader onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Een werkelijkheid waar we alle dagen mee te maken hebben, maar wat voor ons denken niet te vatten is en niet mee om te gaan is.

Een paradox lijkt in eerste instantie veel onzekerheden te geven, maar bij het aanvaarden daarvan ontstaat er een bijzonder mooi evenwicht met een kracht die veel kan weerstaan.Koers bepalen en loslaten, naar buiten treden en naar binnen keren, doen en zijn, verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op wat komt, onafhankelijk zijn en verbonden zijn met ander, controle en vertrouwen, op je hoede zijn en overgave, oefenen en stil staan, er boven op zitten en veel ruimte bieden, het geheel en het kleine, intuïtie en ratio, hart en emotie, zeker zijn en vertwijfeling, ontslag en nieuwe kansen, crisis en vernieuwing, VVD en PvdA ;-)

En alle variaties en combinaties die daarbij nog mogelijk zijn.Een carrière kent zijn planning, doelen, prestatie, hard werken, hoger op klimmen, strijdvaardig. Maar vooral ook datgene doen waar je ‘ZIN’ in hebt, hart werken. ZIN geeft energie. De zin van het leven wordt bepaald door ZIN te geven aan je kwaliteiten en talenten en dit raakt meteen aan hoe jij vorm geeft aan je carrière en je leven. Komen deze niet tot zijn recht dan gaat ‘de zin’ eruit. Met alle gevolgen van dien. Met tegenzin naar je werk, naar zekerheden zoeken, conflicten, uitgeput raken, je ding doen en al het andere laten. De passie en betrokkenheid met wat je doet is verdwenen.

In mijn coachpraktijk kom ik dit gegeven dagelijks tegen. Leven en carrière liggen dus heel dichtbij elkaar. Het zijn geen twee aparte werelden, maar raken elkaar in jouw kern.

De filosofische existentialist Jean-Paul Sartre vatte dit gegeven samen in: ‘Zijn is doen’ en de filosoof Heidegger schrijft: ‘ De mens is zijn projecten’! Carrière is dan niet alleen hoger opkomen, maar vooral verder komen in de ontwikkeling van jouw mogelijkheden, vorm geven aan wie jij bent. Het is niet je ding doen, maar doen wie je bent. Niet egocentrisch, maar vanuit het hart en verbondenheid met het geheel. Werken vanuit het ego, wil begeerd worden, wil gelijk krijgen, goedgekeurd worden. Werken vanuit je essentie wil creëren, wil schoonheid, wil waarden toevoegen, wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn handelen. Waardoor werk en leven geen aparte entiteiten zijn, maar zij raken elkaar direct. Vanuit je passie, je visie, je creatie, jouw projecten. Het is een avontuur, een levensreis, een ont-dekking van jouw kunnen. Het is een balans vinden in de dynamiek van de paradoxen. Het aanvaarden van deze paradox biedt je de mooie spanningsboog die je de juiste richting op doen gaan.

Enkel tips om met deze paradoxen om te gaan:

Marjo Klaver