Leven en werken vanuit onafhankelijkheid in verbondenheid is dé uitdaging ......Ontmoet Marjo Klaver


Zoek de kracht en het talent binnen jezelf en je voert de regie over je leven!.


Ontmoet Jan Bakker


Vanuit verbinding met jezelf en anderen in eigen kracht!

 

Een kanteling maken met The Balancing Act!

Na de vorige crisis in de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn we in de jaren ‘90 en de eerste jaren van deze eeuw op veel te grote voet gaan leven, althans economisch gezien. Zo konden er grote waardeluchtbellen ontstaan, bijvoorbeeld bij internetbedrijven en in de telecom. Daarnaast vond er in die tijd een onrealistische stijging van de waarde van vastgoed plaats en een grote creativiteit in ‘snel geld verdienen’. Het streven naar winstmaximalisatie, efficiencyoptimalisatie en voortdurende groei eisten van management en medewerkers het daarop afgestemde gedrag.

Ten gevolge van de economische crisis die in 2008 is ingezet, zijn er ingrijpende en onvoorziene ontwikkelingen in gang gezet, met verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. De crisis heeft ons niet alleen op de rem gezet, maar heeft ook ruimte voor herbezinning gecreëerd.

Want er is meer…. Buiten een economische crisis, die om sluitende antwoorden vraagt, bestaat er in de samenleving een brede behoefte aan een ‘kanteling’. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam of in de steek gelaten. In onze wederzijdse relaties zijn we doorgeschoten in de zakelijkheid en daarnaast beseffen we steeds meer dat anderen of zelfs onze eigen kinderen de ecologische prijs moeten betalen voor overconsumptie en grondstofuitputting.

Wat is dan een kanteling?
Een kanteling wil ik omschrijven als een duurzaam samenlevingsevenwicht gevoed door nieuwe of hervonden waarden en visie, zowel op zakelijk als op privégebied.
Belangrijk is dat we hier aansluitend bij de thans ontstane werkelijkheid, en zonder al te veel schoppen en wijzen naar anderen, vooral leren van eerder gemaakte fouten.
De hiervoor benodigde aanpassingen en vooral gedrag moeten komen van ons allemaal; burgers, managers, consumenten, overheid, werknemers, bedrijfsleven, ga zo maar door.

Om die kanteling nader in te vullen wil ik allereerst The Balancing Act als metafoor introduceren.

Dit eenvoudige en krachtige model, beschreven door Sharon Seivert in ‘leven in balans’ (2003) verbindt de vijf klassieke elementen; essentie (core), lucht (visie), vuur (missie), water (interactie) en aarde (structuur). Deze elementen vormen de levensbouwstenen zijn terug te voeren naar de oude filosofie van de Indiase Veda’s.
Niet alleen staan de elementen met elkaar in verbinding, ze beïnvloeden elkaar sterk. Juist hierdoor ligt zowel de oorzaak als de oplossing voor een probleem, vaak op een onverwachte plek.
Geen van deze elementen is misbaar, ze hebben, net als in de natuur, allemaal hun toegevoegde waarde.
Zo heeft bijvoorbeeld aarde water nodig om flexibeler te zijn en niet te verzanden in starheid. En vuur heeft water weer nodig voor “afkoeling” en zo minder hard van stapel te lopen.

Hieronder een korte introductie van de elementen:

Zoals al gezegd; alle elementen zijn behalve zichtbaar ook nodig in onze samenleving. Maar soms schieten we een beetje door in het inzetten van bepaalde elementen en is het, net zoals nu in onze doorgeschoten zakelijke samenleving, een kwestie van bewust weer meer gaan inzetten van andere elementen.

Want, een koe in de kont kijkend, hebben wij in onze Nederlandse samenleving, vooral het vuur en aarde element laten domineren boven het water en lucht element.
En nogmaals, het een is niet beter dan het ander, maar steeds meer van hetzelfde blijven doen, heeft het evenwicht verstoord.

De kanteling die noodzakelijk is, vraagt van ons allen allereerst en bovenal weer eens stil te staan bij wat we echt belangrijk vinden (onze principes en waarden die in het element essentie thuishoren) om van hieruit ons werk en leven te gaan herinrichten en daarbij een effectieve combinatie te vinden, waarbij alle elementen een gewaardeerde doch niet meer een dominante plek mogen hebben. 

Hartelijke groet,
Diana Huijten