Gedachtenkanteling?

Ontmoet Jan Bakker

 

Gedachtenkantelingen of kantelingsgedachten

Vanuit mijn werk en mijn leven ben ik vaak bezig met verleden, heden en toekomst. Waarbij het accent ligt op het heden, perspectief creërend voor de toekomst, soms gevoed door ervaringen vanuit het verleden. Gehouden tegen dit licht, is het boeiend om de snelheid van onze evolutie te zien. De toename van de snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden. Eeuwen en eeuwen agrarische cultuur, een krappe eeuw industrie, een paar decennia automatisering en nu informatietechnologie. Hoe lang?

Opvallend is dat ogenschijnlijk materiële ontwikkelingen ten grondslag hebben gelegen aan de stappen die gezet zijn. Ik gebruik bewust het woord ogenschijnlijk, immers alles is bedacht door ons mensen. De uitdrukking ‘De mens wordt steeds slimmer’ als uitgangspunt te nemen voor deze evolutie, lijkt me wat te beperkt.

Boeiend zijn de ontwikkelingen binnen de medische wetenschap in het algemeen, wanneer zijn we eindelijk kanker de baas? Het wordt duidelijk dat vrouwen decennialang foutieve medicijnen voorgeschreven hebben gekregen, omdat er alleen maar getest is op mannelijke proefdieren. Inmiddels weet men dat hart en hersenen zeer verschillen en totaal anders reageren.

Ook binnen dit kader zijn de ontwikkelingen in de neurologie bijzonder boeiend. Hoe werken onze hersenen? Hoe zit het met het bewustzijn versus onbewustzijn? Wat gaan we te weten komen over onze hersenen, over ons brein wat uiteindelijk toch ten grondslag heeft gelegen aan al deze ontwikkelingen. Er valt nog wat te ontdekken!

Zo probeer ik in ons dagelijks leven signalen op te vangen of we kleine stapjes zetten om vanuit een ander bewustzijn ons leven te leiden. Leggen we nog altijd de schuld bij anderen, vragen wij ons bij onze aankopen steeds meer af waar producten vandaan komen en hoe ze gemaakt worden, kiezen we bewust ons middel van vervoer?

Om een paar triviale voorbeelden te noemen. Hoe ervaren we werk, relaties, verantwoordelijkheid, vrijheid, onafhankelijkheid etc.? Heeeeel langzaam zie ik de ontwikkeling dat we vanuit een ander bewustzijn in ons leven gaan staan. Tergend langzaam groeit het besef dat de sleutel tot ontwikkeling om onze eigen nek hangt.

Waar ik absoluut in geloof is dat de volgende stap met een mega impact gelegen is in een collectieve bewustzijnsslag. Alle technische ontwikkelingen ten spijt. Zie deze woorden als een inleiding op mijn volgende bijdrage, waarin ik het boek ‘Ben ik dat?’ van wetenschapsjournalist Mark Mieras bespreek.
En deze vraag heb ik mij ook ernstig gesteld na het herlezen van deze bijdrage. Ik heb de conclusie getrokken dat er in ieder geval sprake is geweest van gedachtenkanteling. Of toch kantelingsgedachte? Ben aan vakantie toe. À propos, fijne vakantie!


Hartelijke groet,
Jan Bakker