Laat de AaP in je minder spreken en laat jouw mens-zijn leven!

Ontmoet Marjo Klaver

 

Kantelaars gevraagd

Wij mensen denken en handelen overwegend uit onbewuste gewoontepatronen. Vele wetenschappers beweren zelfs dat ons gedrag voor 97% uit onbewust denken en handelen bestaat. ‘Eerst vormen we onze gewoonte en vervolgens vormen onze gewoonte ons’ (John Dryden).
Deze gewoonte kun je ook omschrijven als onze Automatische Piloot, oftewel de AaP die in ons verscholen ligt. We gedragen ons voor 97% als APen.

Dit gegeven lijkt mij een zeer belangrijk uitgangspunt om de verschillende crises waar wij ons momenteel in begeven eens te benaderen. We bedenken oplossingen voor de crisis die voor het grootste deel dus voortkomt uit dit oude repertoire, onze AaP. We willen de problemen oplossen vanuit hetzelfde oude denkconcept. Einsteins bekende uitspraak; De grootste vorm van waanzin is ; hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten!

Wat we zien is dat we gewoon doorgaan met onze oude gewoontepatronen (meer consumeren, meer regels en bureaucratie, korte termijn denken, eigen belang voor algemeen belang, weggooien, in de file blijven staan etc, etc) en hebben het idee dat het resultaat anders zal zijn, of dat de crises vanzelf zal oplossen!

Om dit te doorbreken is het van groots belang om de overige 3% = het bewustzijn van ons in te zetten. Bewustzijn is het vermogen in ons om zicht te krijgen op deze oude denk- en gedragspatronen (op onze AaP). De paradox is echter dat als we ons bewust worden van onze (oude) denk- en gedragspatronen (zowel individueel als team, bedrijf, samenleving) dit als vervelend, soms zelfs als pijnlijk wordt ervaren.

Hierdoor ontwijken we veelal dit bewust worden en/of willen oude gewoontes niet opgeven, omdat dit op korte termijn als vervelend, pijnlijk en ongemakkelijk aanvoelt. Om de crises werkelijk aan te pakken is er dus veel bewustzijn nodig om het oude denken en doen te kunnen doorbreken. Hiervoor hebben we veel kantelaars nodig, die door de eerste pijn/ongemak heen durven gaan, om vervolgens werkelijke waarde toe te voegen aan onze samenleving en ecosysteem.

De laatste twee jaar word ik steeds meer gevraagd om deze transitieprocessen in bedrijven en organisaties te coachen. Al deze organisaties zijn aan het anticiperen op de toekomst vanuit een nieuw denk- en doemodel. Zij ervaren dat de oude ingesleten patronen niet meer voldoen en willen de AaP in hun systeem werkelijk aanpakken. Zij zijn op zoek naar hun werkelijke potentie, naar het waarom, om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag vanuit de markt en de klant. Een ding wordt steeds duidelijker, de (toekomstige) klant wil een ander product. Eerlijker, duurzamer en een product dat van waarden is en deugd.

Van kwantiteit naar kwaliteit, van consument naar medemens, van individualisering naar samenredzaamheid (Jan Rotmans), van hulpverlenen naar coachen, van hiërarchisch denken naar bottom up denken, van korte termijn naar duurzaamheid.

Inspirator en voorganger in dit proces is de hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans. In zijn visie zitten we midden in een verandering van tijdperk i.p.v. een tijdperk van verandering. Hij spreekt van een systeemcrisis. Het oude systeem van de 20e eeuw voldoet niet meer, terwijl we doorgaans de problemen die op ons afkomen steeds blijven beantwoorden met het oude denken.

Het goede nieuws is dat door al deze crises, ingesleten en vastgeroeste patronen nu van onderuit de samenleving worden doorbroken. De mensen die van onderuit deze vastgeroeste patronen doorbreken zijn in de visie van Jan Rotmans de Kantelaars; Friskijkers en Dwarsdenkers.

Dit zijn de mensen die op kleine schaal een wezenlijke verandering bewerkstelligen; eerlijke kleding, de buurtzorg, fairtrade, nieuwe initiatieven op het gebied van voeding, verzekeringen, transport, wonen, zorg, energie, ontwikkelingshulp etc.

Als we met z’n allen de AaP in ons minder dominant laten zijn en ons mens zijn (= bewustzijn) meer inzetten, dan weet ik zeker dat we alle crises in een paar jaar kunnen kantelen. Doe jij ook mee? Laat dan de AaP in je minder spreken en laat jouw mens-zijn leven!

Heel veel kantelplezier
Marjo Klaver