'Ik hoop dat we individueel en samen meer onze innerlijke stilte opzoeken om vanuit rust, evenwicht en liefde de volgende stap te zetten.'

Ontmoet Jan Bakker

Stilstaan om vooruit te komen

In zijn boek ‘Een nieuwe Aarde’, vertelt Eckhart Tolle, het verhaal van een zenmeester die met zijn leerlingen langs een bergpad loopt. Tijdens een pauze vraagt een jonge monnik hoe hij de bewustzijnstoestand van zen kan betreden. Na minuten wachten, de leerling wilde net een nieuwe vraag stellen, sprak de meester: ‘Hoor je het geluid van de bergbeek?’. De leerling was zich helemaal niet bewust van de aanwezigheid van een bergbeek. Hij had veel te druk lopen nadenken over de betekenis van zen.

Nu hij begon te luisteren naar het geluid, kwam zijn drukke verstand tot rust. Eerst hoorde hij niets. Toen maakte zijn denken plaats voor een verhoogde alertheid en hoorde hij het nauwelijks waarneembare gemurmel van een beekje in de verte.


In ons hoofd is het een komen en gaan van gedachten, zo’n 60.000 per dag. De voedingsbodem is onze ego, die continu verse gedachten aanvoert, waar het verstand moeiteloos verhalen van spint. Verhalen over verleden en toekomst, omdat ons denken hier altijd over gaat. Niet zelden ontstaan innerlijke dialogen, waarbij het lijkt alsof er twee poppetjes uit de poppenkast van Jan Klaassen een act opvoeren, het goede en het slechte representerend. Angsten, wensen, hoop, wanhoop enzovoort zijn de meststoffen voor deze vruchtbare gedachtenstromen.


Kortgezegd wij zijn ons vaak niet bewust van dit proces en staan te weinig stil bij wat er is. Dit geldt voor ons werk, ons samenleven, onze kinderen of noem maar op. We ervaren veelal een fractie van de werkelijkheid en dan misvormen we dit ook nog, gevoed door onze gedachten. Vaak liggen ingrijpende gebeurtenissen ten grondslag aan het ons laten stilstaan bij wat er is of wat we in wezen belangrijk vinden. Ik hoop dat we individueel en samen meer onze innerlijke stilte opzoeken om vanuit rust, evenwicht en liefde de volgende stap te zetten.

Jan Bakker