'Ik wens je heel veel mooie momenten toe in stilte.'

Ontmoet Marjo Klaver

Stilte, het mooiste wat je ooit hebt gehoord!

De vakantie is bijna aangebroken, de uitgelezen kans om werkelijk stilte te ervaren. Doorgaans hebben we de neiging om elke minuut van de dag bezig te zijn, dit veroorzaakt een hoge activiteit van het denken. We identificeren ons de hele dag door met ons denken; alsof ik alleen besta uit mijn denken en mijn handelen.

Nu heeft het denken een aantal prettige kwaliteiten, zoals de logica, de analyse en het beredeneren. Het denken heeft echter ook onprettige kwaliteiten, namelijk die van het beperkende oordelen, het moeten, het of - of mechanisme en het piekeren om tot oplossingen te komen.

Deze nadelen van het denken brengen ons steeds opnieuw in conflicten, twijfels, onzekerheden, irritaties, vermoeidheid, terugtrekken, en ineffectiviteit. Terwijl er binnenin ons een stil verlangen is naar ruimte, vrijheid, mogelijkheden en groei.

Als we ons laten leiden door ons denken brengt dat dus steeds beperkingen met zich mee en gaan we voorbij aan een grote schat aan hulpbronnen die we bij ons dragen; die van intuïtie, lichaamssignalen, innerlijke stem, gevoelens, gewaarwordingen en inzichten. Als we hiermee verbinding maken en ons bewust worden van al deze innerlijke informatie maakt ons dat pas echt een rijker en voller mens.

In mijn WaterWerk-coachingspraktijk is het telkens een moment van bevrijding als mensen dit deel in zichzelf werkelijk weer ervaren en kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Het raakt het mysterie in onszelf en de wereld om ons heen.

De vakantie is een perfecte periode om verbinding met onszelf en de omgeving te maken. Hiervoor is het gebruik van stilte een belangrijk hulpmiddel. Stilstaan voor de ervaring van de stilte om van daaruit in actie te komen. Stilte is misschien wel ’t mooiste wat je ooit hebt gehoord! Ter inspiratie, om tijdens de vakantie vooral ook de stilte te ervaren, deel ik graag een aantal treffende citaten over de stilte.

Ik wens je heel veel mooie momenten toe in stilte.

Wil je ook leren loskomen van je denken en de werkelijke stilte in jezelf meer ervaren? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over onze workshop ‘Ontdenken’. Deze vindt plaats op 4 dinsdagavonden in oktober 2012 in Alkmaar. Tevens bieden we ook individuele coachingstrajecten aan over ‘De kunst van het Ont-denken’.

Marjo Klaver