'Inzien van het essentiële belang van je bewustzijn, is het startpunt van een nieuwe ontwikkelingsfase, gebaseerd op persoonlijk leiderschap.'

Ontmoet Marjo Klaver

Verlichting 2.0


De huidige overgangsfase naar een nieuwe tijd vergelijk ik graag met de Verlichting in de 17e en 18e eeuw. De periode waarin een essentiële verandering van het denken plaatsvond, met grote maatschappelijke en culturele veranderingen tot gevolg, zoals de ontwikkeling van democratie, recht, wetenschap en humaniteit.Het dogmatische denken vanuit religie werd vervangen door het logisch denken.

Mensen werden tot dan toe in hun handelingen en vooral gedachten beperkt door hun geloof; want God was het antwoord op alle vragen! Door de toenmalige leiders van deze transformatie, de filosofen, kunstenaars en intellectuelen, werd ‘het licht van het denken’ als het ware aangedaan.

Gedachten stonden niet langer in het teken van God maar in het teken van logisch redeneren en stond boven de godsdienstige overheersing! Uitspraken van de Duitse filosoof Immanuel Kant als "Durf je eigen verstand te gebruiken" en "Heb moed om je eigen intelligentie te vertrouwen" waren typerende uitspraken om de gedachten van het volk los te koppelen van het geloof.

Verrassend gegeven is dat de mens vóór de Verlichting het denken en de ratio wel gebruikte, maar zich onvoldoende bewust was van het enorme belang hiervan en het niet als zodanig gebruikte. Momenteel bevinden we ons als het ware in de Verlichting 2.0. Een transformatie waarin niet alleen een appél wordt gedaan op het logisch denken, maar ook op het bewustzijn.

Het bewustzijn is het gewaar zijn van ons handelen, denken en onze paradigma’s, gevoelens en motieven. Het is onze bereidheid om helder te krijgen wat onze eigen missie is in ons leven en werk, hoe ik mij verhoud tot de ander en de wereld om mij heen. Communiceren en handelen vanuit deze diepvoelende energie en daarin congruent zijn.
Het is ook het gewaar zijn van onze blinde vlekken en schaduwzijde. Het is het bewustzijn van ons aandeel en onze waardetoevoeging aan het geheel, ook vanuit persoonlijk leiderschap wat wij bij Waterwerk aanbieden.

Als wij gaan inzien wat het essentiële belang is van ons bewustzijn, is dit het startpunt van een nieuwe ontwikkelingsfase, gebaseerd op persoonlijk leiderschap. Als deze ontwikkeling collectief plaatsvindt zal dit, net als in de periode van de Verlichting, een essentiële maatschappelijke en culturele transformatie tot gevolg hebben. Met nieuwe vormen van samenwerken, ondernemen en samenleven, humaniteit, democratie en recht.


Marjo Klaver